Gwarancja i reklamacje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji, reklamacje rozpatrywane są przez gwaranta, którym jest Importer lub w przypadkach gwarancji „door-to-door” Sprzedawca.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Towary, którego gwarantem jest importer należy dostarczyć do serwisu, który na żądanie Klienta wskaże sprzedawca.

5. Towar, którego gwarantem jest Sprzedawca należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

Więcej szczegółów dotyczących gwarancji, reklamacji i zwrotów znajdziesz w regulaminie naszego sklepu.